• Εκδοτική επιτροπή: τα μέλη του Δ. Σ.: Δημήτρης Αθανασούλης, Μαρία Βασιλάκη, Μαρία Καζανάκη-Λάππα, Σοφία Καλοπίση, Αγγελική Κατσιώτη, Σταύρος Μαμαλούκος, Ιωάννα Μπίθα, Γεώργιος Πάλλης, Μαρία Παναγιωτίδη, Μιλτιάδης Πολυβίου, Ευγενία Χαλκιά
  • Υπεύθυνοι έκδοσης: Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Μαρία Παναγιωτίδη
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Καζανάκη-Λάππα