Διευθυντής: καθηγητής Νίκος Δεμερτζής, Πρόεδρος ΕΚΚΕ

Υπεύθυνη Έκδοσης: Κατερίνα Σάββα, προϊσταμένη τμήματος εκδόσεων ΕΚΚΕ

Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Τοπάλη, τμήμα εκδόσεων ΕΚΚΕ