Νικόλαος Ηρειώτης (Nikolaos Iriotis) 

Στέλιος Κώτσιος (Stelios Kotsios)

Γεωργία Καπλάνογλου (Georgia Kaplanoglou)

Δημήτριος Μπάλιος (Dimitrios Balios)