Απαγορεύεται! Εικαστική Λογοκρισία στην Ελλάδα (1949-2016).

Ζιώγας Γιάννης
Author

Authors

Ζιώγας Γιάννης
University of Western Macedonia

Synopsis

Η μελέτη του Γιάννη Ζιώγα για την ιστορία των περιστατικών λογοκρισίας στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο και αξιόλογο εγχείρημα συγκρότησης ενός πρωτότυπου και πολυσήμαντου αρχείου με διαχρονικό αλλά και επίκαιρο χαρακτήρα.

Yiannis Ziogas' study on the history of incidents of censorship in Greek artistic life is a thorough and remarkable project of compiling an original and meaningful archive with a timeless as will as current  character.

Cover for Απαγορεύεται! Εικαστική Λογοκρισία στην Ελλάδα (1949-2016).