Ηθικά Παιχνίδια για την Διδασκαλία της Βιοηθικής

Αχιλλέας Κλεισούρας

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-9438-1451

Translator

Authors

Αχιλλέας Κλεισούρας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://orcid.org/0000-0002-9438-1451

Synopsis

Τα συμμετοχικά παιχνίδια που διερευνώνται σε αυτό το βιβλίο έχουν ως στόχο να καθοδηγήσουν την λήψη ηθικών αποφάσεων. Το βιβλίο τιτλοφορείται Ηθικά Παιχνίδια για την Διδασκαλία της Βιοηθικής, αλλά τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλά θέματα και να προσαρμοστούν ώστε να κάνουν τη μάθηση ευχάριστη για όλους τους εμπλεκόμενους. Η ιδέα της χρήσης ηθικών παιχνιδιών συνδέεται με κινήματα όπως η μαθητοκεντρική μάθηση, η συμμετοχική μάθηση και η δράση. Υπάρχει ένας αριθμός προσεγγίσεων, εργαλείων, στάσεων και συμπεριφορών που επιτρέπουν στους ανθρώπους να παρουσιάζουν, να μοιράζονται, να αναλύουν και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Τα παιχνίδια που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο μπορούν να μας βοηθήσουν να σχεδιάζουμε, να δρούμε, να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε και να προβληματιζόμαστε σχετικά με τις ηθικές μας επιλογές. Το βιβλίο παρέχει ορισμένα παραδείγματα συμμετοχικών παιχνιδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διδασκαλία λήψης ηθικών αποφάσεων. Τα Ηθικά Παιχνίδια για την Διδασκαλία της Βιοηθικής ενθαρρύνουν την συμμετοχή των μαθητών, με μια σειρά ηθικών παιχνιδιών και ασκήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή και η πνευματική εμπλοκή, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η επίδραση των παιχνιδιών.

Cover for Ηθικά Παιχνίδια για την Διδασκαλία της Βιοηθικής

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-86248-0-1
doi
10.12681/aprlp.96.81
Peer Review Certification