Ενήμερη Συναίνεση: Μελέτες Περίπτωσης

Γεώργιος Μπίφης

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-6525-1300

Translator

Authors

Γεώργιος Μπίφης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://orcid.org/0000-0001-6525-1300

Synopsis

Η ολοένα αυξανόμενη δύναμη της σύγχρονης Φαρμακευτικής και Ιατρικής επιστήμης και οι περίπλοκες κοινωνιολογικές συνθήκες εντός των οποίων ασκούνται, εγείρουν νέα ηθικά ερωτήματα σχετικά με το τι είναι δίκαιο, τι είναι αγαθό και τι ορθό στη συμπεριφορά γιατρών και ασθενών, ατόμων και κοινωνίας. Η τρομερή πρόοδος στη φαρμακευτική τεχνολογία, το υψηλό κόστος ιατρικής περίθαλψης, η ανεπάρκεια των πόρων, η άνοδος των δημόσιων προσδοκιών και απαιτήσεων και η μετατόπιση στο επίπεδο των αξιών απαιτούν να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το μέλλον του συστήματος υγείας και να επανεξεταστούν συγκεκριμένα ηθικά προβλήματα του παρελθόντος, ή, πιο σωστά, η εφαρμοσιμότητά τους σε νέες καταστάσεις. Πέρα από πολιτικά ζητήματα, είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν στην ιατρική και τι καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σήμερα. Είναι ευθύνη όλων μας να υποθέσουμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις και συγκρούσεις μεταξύ αυτών των αρχών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός ατόμου εγκαθιδρύονται επί τη βάσει του ίδιου του γεγονότος ότι είναι άνθρωπος, του απρόσβλητου της ζωής του και του γεγονότος ότι γεννήθηκε και θα παραμείνει για πάντα, ελεύθερο. Ο σεβασμός για τις αξίες και επιθυμίες του ατόμου είναι ένα καθήκον που γίνεται ακόμα ισχυρότερο εάν το άτομο καταστεί ευάλωτο. Εφόσον η αυτονομία και η ευθύνη του κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων όσων χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, είναι αποδεκτές ως σημαντικές αξίες, η λήψη ή συμμετοχή σε αποφάσεις που αφορούν το σώμα ή την υγεία του πρέπει να είναι κοινώς αναγνωρίσιμες ως δικαίωμα. Τα ηθικά προβλήματα που εγείρονται από την απαίτηση της ενήμερης συναίνεσης των ασθενών είναι τόσο ποικιλόμορφα που φαίνεται κατάλληλο να αφιερώσουμε το πρώτο από μια σειρά εγχειριδίων εκπαίδευσης σε ζητήματα ηθικής σε αυτό το ζήτημα και να εξοικειώσουμε τους φοιτητές ιατρικής με περιπτώσεις που απαιτούν τη λήψη ηθικών καθώς και ιατρικών ή χειρουργικών αποφάσεων μετά τις αρχικές διαγνώσεις των παθήσεων των ασθενών και πολύ πριν οι ίδιοι οι φοιτητές αναλάβουν προσωπική ευθύνη για την άσκηση της ιατρικής. Είναι πρόθεσή μας η “Ενήμερη Συναίνεση” να αποτελέσει το πρώτο από μία σειρά εγχειριδίων εκπαίδευσης σε ηθικά ζητήματα. Το καθένα θα αφορά σε ηθικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γιατρός σε αυτές τις διαφορετικές γνωστικές σφαίρες στις οποίες ειδικεύονται οι συγγραφείς του εκάστοτε εγχειριδίου.

Cover for Ενήμερη Συναίνεση: Μελέτες Περίπτωσης

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-83729-9-3
doi
10.12681/aprlp.91.80
Peer Review Certification