Η Επικοινωνία στην Αίθουσα Διδασκαλίας: Χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στην Διδασκαλία της Ηθικής στις Ιατρικές Σχολές

Παρασκευή Ζαχαριά

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-7295-491X

Translator

Authors

Παρασκευή Ζαχαριά
Radboud University
https://orcid.org/0000-0001-7295-491X

Synopsis

Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένας κρυμμένος θησαυρός που περιέχει πρακτικά και αποτελεσματικά εργαλεία, η χρήση των οποίων θα διευκολύνει την υγιή, αυθεντική, αξιέπαινη και αποτελεσματική μετάδοση της επικοινωνίας από τον διδάσκοντα στον φοιτητή, καθώς και την παροχή μέσων στον διδάσκοντα για την αποτελεσματική και ολική αποκωδικοποίηση τόσο της λεκτικής επικοινωνίας που προέρχεται από το σύνολο των φοιτητών όσο και των προσωπικών αντιδράσεων από μεμονωμένους φοιτητές. Επομένως, ο διδάσκων είναι σε θέση να αντιδράσει επωφελώς, να δημιουργήσει μια «εγκάρδια συνεννόηση» (entente cordiale) που τον συνδέει σταθερά και αποτελεσματικά με τους φοιτητές του.

Cover for Η Επικοινωνία στην Αίθουσα Διδασκαλίας: Χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στην Διδασκαλία της Ηθικής στις Ιατρικές Σχολές

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-86248-2-5
doi
10.12681/aprlp.89.79
Peer Review Certification