Ψυχιατρική Ηθική και τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στα Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Σοφία Γιαννούσιου

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-6624-8290

Translator

Authors

Σοφία Γιαννούσιου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://orcid.org/0000-0002-6624-8290

Synopsis

Σε αυτόν τον τόμο προσφέρουμε περιπτώσεις ορισμένων από τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και που εγείρουν ηθικούς προβληματισμούς. Δεν διατεινόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε, αλλά μάλλον γράφουμε για αυτά προκειμένου να εμπνεύσουμε τον αναγνώστη να συλλογιστεί πάνω σε αυτά πιο προσεκτικά. Πολλές περιπτώσεις προέρχονται από πραγματικές υποθέσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχουμε αναφορά εν είδει παραπομπής στην εν λόγω υπόθεση, ενώ άλλες είναι ένα σύνθετο υλικό περιπτώσεων με τα οποία οι συγγραφείς έχουν ασχοληθεί ή τα οποία έχουν παρατηρήσει στην εργασία τους. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετά σύντομες, όμως αρκετές είναι μεγαλύτερες σε έκταση· σε μία περίπτωση έχουμε παρουσιάσει εναλλακτικές αναγνώσεις του ίδιου ζητήματος - πρόκειται για το δικαίωμα των προσωρινά ανίκανων ποινικών κατηγορουμένων να αρνούνται τη φαρμακευτική αγωγή που έχει οριστεί να λάβουν και που θα τους καθιστούσε, φαινομενικά, ικανούς να δικαστούν. Σαφέστατα, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι, κατά κάποιο τρόπο, πιο “σημαντικές” από άλλες, αλλά μάλλον ότι οι αποφάσεις σε αυτές τις υποθέσεις δύνανται να φανούν πιο προκλητικές, και ακόμα, ίσως, πιο ενοχλητικές σε προσωπικό επίπεδο, όσον αφορά τους επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ελπίζουμε να παρουσιάσουν όλες τους ενδιαφέρον.

Cover for Ψυχιατρική Ηθική και τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στα Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-83729-6-2
doi
10.12681/aprlp.84.74
Peer Review Certification