Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών

Μαρία Χωριανοπούλου

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-5720-1194

Translator
Δήμητρα Βαγενά

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-9961-3218

Translator

Authors

Μαρία Χωριανοπούλου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://orcid.org/0000-0001-5720-1194
Δήμητρα Βαγενά
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://orcid.org/0000-0001-9961-3218

Synopsis

Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στην σειρά Εγχειρίδια Βιοηθικής της UNESCO μεταφράζονται με έγγραφη άδεια του Κτήτορα της Intenational Chair in Bioethics (ICB), Καθηγητή Amnon Carmi, προς το Ελληνικό Κλιμάκιο της International Chair in Bioethics (ICB), το οποίο έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και προς το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρωτότυποι τίτλοι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και της International Chair in Bioethics (ICB), και διατίθενται ελεύθερα από τον ιστότοπό της). Οι μεταφράσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των μεταφραστών, του Ελληνικού Κλιμακίου της International Chair in Bioethics και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, και η διάθεσή τους υπόκειται στις προβλέψεις που διέπουν την άδεια χρήσης Creative Commons (CC) BY.

Cover for Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
: 978-618-83729-4-8
Date of first publication (11)
2021-12-28
Hijri Calendar
doi
10.12681/aprlp.81.69
Peer Review Certification