Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών

Authors

Μαρία Χωριανοπούλου
National and Kapodistrian University of Athens
https://orcid.org/0000-0001-5720-1194
Δήμητρα Βαγενά
National and Kapodistrian University of Athens
https://orcid.org/0000-0001-9961-3218

Synopsis

Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στην σειρά Εγχειρίδια της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO μεταφράζονται με έγγραφη άδεια του Κτήτορα της Έδρας Καθηγητή Amnon Carmi προς το Ελληνικό Κλιμάκιο της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής, το οποίο έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και προς το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρωτότυποι τίτλοι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής, και διατίθενται ελεύθερα από τον ιστότοπο της International Chair in Bioethics (WMA Cooperation Center). Οι μεταφράσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των μεταφραστών, του Ελληνικού Κλιμακίου της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, και η διάθεσή τους υπόκειται στις προβλέψεις που διέπουν την άδεια χρήσης Creative Commons (CC) BY.

Cover for Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2021-12-28
Hijri Calendar
doi
10.12681/aprlp.81.69
Peer Review Certification