Βιοηθική για Νομικούς

Αδάμ Παναγιωτόπουλος
Translator

Authors

Αδάμ Παναγιωτόπουλος
Trilateral Research Ltd

Synopsis

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνοπτικό και αναγκαίο εργαλείο, το οποίο βοηθάει τους δικαστές να αντιμετωπίζουν ποικίλα ιατρικο-νομικά ερωτήματα. Οι υποθέσεις εργασίας, οι οποίες παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, βασίζονται σε πραγματικές υποθέσεις, οι οποίες απασχόλησαν έντονα τους δικαστές που ασχολήθηκαν με αυτές. Η συζήτηση, καθώς και οι ερωτήσεις που συνοδεύουν κάθε ενότητα, βασίζονται στην τεράστια εμπειρία και την βαθιά κατανόηση των ειδικών που συνέβαλαν σε αυτή την έκδοση, προεξαρχόντος του επί κεφαλής επιμελητή, Καθηγητή Amnon Carmi. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η οργανική σχέση της UNESCO και του Διεθνούς Οργανισμού για την Εκπαίδευση των Δικαστών θα προωθήσει την διάδοση της γνώσης που εμπεριέχεται στο βιβλίο αυτό, τόσο μεταξύ των δικαστών, όσο και στις Σχολές Δικαστικών Λειτουργών ανά τον κόσμο.

Cover for Βιοηθική για Νομικούς

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-83729-5-5
doi
10.12681/aprlp.21.72
Peer Review Certification