Χω/ορο-γραφώντας την Αμερική

Τατιανή Γ. Ραπατζίκου
Volume editor

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Σμάτη Γεμενετζή-Μαλαθούνη
Volume editor

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Authors

Τατιανή Γ. Ραπατζίκου
Σμάτη Γεμενετζή-Μαλαθούνη

Synopsis

O συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του χώρου και της κίνησης εντός και μέσω αυτού σε συνάρτηση με την Αμερικανική λογοτεχνία και πολιτισμό. Συγκεκριμένα τα άρθρα επιδιώκουν να φωτίσουν ενδιαφέρουσες εκφάνσεις της αμερικανικής πολιτισμικής ταυτότητας και του αμερικανικού χω/ορο-χάρτη διερευνώντας ζητήματα που άπτονται της λογοτεχνίας (έντυπης και ηλεκτρονικής), της τέχνης, του αστικού περιβάλλοντος, της φυλετικής ταυτότητας, της μουσικής, του χορού, των παραστατικών τεχνών, της ψηφιακής τεχνολογίας και της φωτογραφίας. Τα άρθρα χωρίζονται σε τρεις ενότητες όπως «Κειμενικές Γεω-γραφίες», «Χωρικές ανακατατάξεις»  και «Δια-Ατλαντικές συνομιλίες» στην προσπάθεια να παρουσιαστούν τα θέματα υπό μελέτη  από διαφορετικές οπτικές γωνίες αλλά και θεωρητικές προσεγγίσεις.

Ερευνήτριες/Ερευνητές που συμμετέχουν με άρθρα τους στον τόμο: Ευγενία (Τζένη) Αρσένη, Βασιλική Βασιλούδη, Ευθαλία-Θάλεια Γρηγοριάδου, Αικατερίνη Δεληκωνσταντινίδου, Βασίλειος N. Δεληογλάνης, Σταματίνα Δημακοπούλου, Μιχάλης Κοκκώνης, Ορέστης Κουράκης, Μαρία Χ. Σαλικοπούλου, Θεοδώρα Τσιμπούκη, Δέσποινα Ν. Φελέκη, Βασίλειος Χαρίσης.

 

This edited collection of essays provides readers with an interdisciplinary exploration of the notion of space and the kinetics in space in relation to American literature and culture. Specifically, the essays that have been contributed to the volume attempt to shed light on interesting aspects of the American cultural identity and the American spatiality through the discussion of issues relating to literature (print and electronic), art, urban environments, racial identity, music, dance, performing arts, digital technology, and photography. The articles are divided into three sections, such as "Textual Geographies," "Spatial Reconstructions" and "Trans-Atlantic Conversations" in an attempt to present the topics under consideration from different perspectives and theoretical approaches.

Volume contributors: Eugenia Arsenis, Aikaterini Delikonstantinidou, Vasileios N. Delioglanis, Stamatina Dimakopoulou, Despoina N. Feleki, Efthaleia-Thaleia Grigoriadou, Vasilis Harisis, Michalis Kokonis, Orestis Kourakis, Maria Ch. Salikopoulou, Theodora Tsimpouki, Vasiliki Vasiloudi.

Author Biographies

Τατιανή Γ. Ραπατζίκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Σμάτη Γεμενετζή-Μαλαθούνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Cover for Χω/ορο-γραφώντας την Αμερική

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-85422-1-1