ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1974-2004

Μαρία Τασσοπούλου

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8878-4636

Volume editor

Authors

Μαρία Τασσοπούλου
https://orcid.org/0000-0001-8878-4636

Synopsis

Ο συλλογικός τόμος ‘Πόλη Πολιτική Αρχιτεκτονική 1974-2004’ αποτελεί την προσπάθεια να έρθει στο προσκήνιο για να συζητηθεί με ιστορικούς πια όρους η πλούσια αρχιτεκτονική παραγωγή της μεταπολιτευτικής περιόδου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από το ορόσημο του 1974. Η έκδοση, που βασίζεται στο ομώνυμο συνέδριο που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2023 στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, οργανώνει είκοσι τέσσερις μελέτες σε τρία μέρη, βάσει θεματικών κατευθύνσεων και μεθοδολογικών κριτηρίων. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται έρευνες που αφορούν στην πόλη της μεταπολίτευσης και εστιάζουν στην Αθήνα, με τις περιπτώσεις μελέτης να εμπίπτουν στο πεδίο της ιστορίας της πόλης, της πολεοδομίας και της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το δεύτερο μέρος διερευνά συσχετισμούς αρχιτεκτονικής και ταυτότητας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας το κτισμένο έργο των 30 ετών της περιόδου αναφοράς. Το τρίτο μέρος συζητά την πόλη και την αρχιτεκτονική της μεταπολίτευσης με την Αθήνα στο επίκεντρο, ανασύροντας προσωπικές μαρτυρίες και προβάλλοντας λογοτεχνικές αναφορές στο εκάστοτε πεδίο μελέτης. Σκοπός είναι τα τρία μέρη, στο σύνολό τους, να λειτουργήσουν ως οδηγός αναφοράς για την μελέτη της πόλης της μεταπολίτευσης και ταυτόχρονα να συνεισφέρουν στον ανοιχτό διάλογο για την πολιτική και την αρχιτεκτονική της μεταπολίτευσης, που αναμένεται να κυριαρχήσει στα επόμενα χρόνια.
Ο συλλογικός τόμος περιλαμβάνει ερευνητικά δοκίμια των Γρυλλάκη Σοφία, Δημόπουλο Γεώργιο, Δημόπουλο Γιάννη, Θεοδωροπούλου Ντόρα, Κεχράκου Αναστασία-Άννα, Κιούρτη Μυρτώ, Κούρτη Παρασκευή, Κρητικό Χρήστο-Γεώργιο, Κωλέτση Ευάγγελο, Κωτσάκη Αμαλία, Λάζαρη Μαύρα, Λεοντιάδου Στέφανι, Μπαμπάλου-Νουκάκη Μπούκη, Μπολωνάκη Στέλλα, Μπούκουρα Ευστάθιο, Νικολοβγένη Ανδρέα, Νουκάκη Αντώνη, Πούλιο Δημήτρη, Πρέντου Πολίνα, Πρίγκου Σταματίνα, Στενού Μυρτώ, Τασσοπούλου Μαρία, Τουρνικιώτη Παναγιώτη, Τριάντη Λουκά, Τσιαμπάο Κώστα, Τσόλα Ευρυδίκη, Χαλβατζόγλου Θοδωρή και Χατζή-Ροδοπούλου Θεοδώρα.

[EN]

The collective volume 'City Politics and Architecture 1974-2004' delves into the historical discourse surrounding Greece's architectural landscape during the post-regime-change years known as metapolitefsi. Comprising twenty-four studies categorized by thematic directions and methodological criteria, this publication is divided into three parts.
The initial section focuses primarily on Athens, exploring inquiries related to city history, urban planning, and urban cultural heritage. Moving forward, the second part scrutinizes the correlation between architecture and identity, offering analyses and interpretations of architectural works throughout the referenced 30-year period. The third segment centers on discussions encompassing the city and metapolitefsi-era architecture, particularly emphasizing Athens. Within this section, personal testimonies are retrieved and literary references are seamlessly integrated into each field of study.
This book aims not only to function as a comprehensive reference guide for the study of metapolitefsi's urban landscape but also to contribute significantly to the ongoing discourse surrounding urban politics, architecture, and the modern management of Greek cities.

Cover for ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1974-2004

Details about the available publication format: EBOOK

EBOOK
Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-618-86150-4-5

Funding

  • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2020 ΕΜΠ
    Grant numbers