Τέχνες, διαδίκτυο και δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές

Αντώνης Λενακάκης
Press editor

Authors

Αντώνης Λενακάκης
Aristotle University of Thessaloniki

Synopsis

Σκοπός του τόμου είναι να δρομολογήσει μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις που αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα τη σύνδεση του εκπαιδευτικού και του μαθητή με την τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία. Σε μια εποχή, μάλιστα, όπου οι εξ αποστάσεως και υβριδικές μορφές μάθησης είναι ζητούμενα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός στη δημιουργία κοινωνικά εμπλεκόμενων αισθητικών και μαθησιακών περιβαλλόντων και, εν τέλει, στην καλλιέργεια πολιτισμικά ενήμερων και ευ-αίσθητων πολιτών. Οι θεωρήσεις και οι καλές πρακτικές που αναπτύσσονται στον τόμο εμπλουτίζουν τις σχετικές με την τέχνη παιδαγωγικές πρακτικές και δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στην τέχνη, τα νέα μέσα και την εκπαίδευση για καθολικές αξίες και θέματα που αφορούν όλους τους ανθρώπους διαχρονικά.

Cover for Τέχνες, διαδίκτυο και δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές
PDF

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-960-243-747-6